Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

samedi, 17 octobre 2009

Collòqui sobre las nòrmas lingüisticas, en país catalan

XXIIé CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA “ENSENYAMENT, DIFUSIÓ I ÚS DE LA NORMA LINGÜÍSTICA” (i 2)
Universitat d’Alacant
(Seu Universitària de la Nucia, la Marina Baixa)
 
 
DIVENDRES, 30, OCTUBRE, 2009
15.30-16.00h     Lliurament de materials als inscrits Acte d’inauguració
16.00-17.30h     Joan Veny (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans):  “Norma i diatopia”
17.45-19:15h     Maria Josep Cuenca (Universitat de València; Institut d’Estudis Catalans): “Convergència i divergència en la norma catalana actual”
19:30-21:30h Jaume Salvanyà (Assessor lingüístic del GrupFLAIX): “Descripció i prescripció: la relació entre l’ús i la norma”
 
DISSABTE, 31, OCTUBRE, 2009
09.00-10.30h Joan Solà (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans) “La sintaxi de l’Institut d’Estudis Catalans”
11.00-12.30h Joan Julià-Muné(Universitat de Lleida): “Com cal pronunciar en català els noms propis forans?”
13.00-15.30h Josep Àngel Mas i Castells (Universitat Politècnica de València): “La variació lingüística en l’estàndard oral valencià”
 
DIVENDRES, 6, NOVEMBRE, 2009 16.00-17.30h Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans) “La norma lèxica i el diccionari”
17.45-19:15h Jaume Cabré (Escriptor; Institut d’Estudis Catalans): “L’escriptor i la norma”
19:30-21:30h Sandra Montserrat i Carles Segura (Universitat d’Alacant): “Model fonètic estàndard: reflexions i pràctica educativa”
 
DISSABTE, 7, NOVEMBRE, 2009
09.00-13.00h Josep Escolano (Universitat d’Alacant): “Seqüències educatives per a aprendre la norma lingüística”
13.15-15.30h Brauli Montoya (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans): “El català global”
 
 
 
COORDINACIÓ DEL CURS
Josep Martines Peres
Professor de la Universitat d'Alacant
 
LLOC DE CELEBRACIÓ
Seu Universitària de la Nucia
 
DATES
30 i 31 d'octubre i 6 i 7 de novembre de 2009
 
LLENGUA VEHICULAR
Valencià
 
CERTIFICACIÓ
Per a obtenir la qualificació d'apte cal assistir al menys al 80% de les sessions i realitzar un treball sobre els continguts de les sessions i sota la tutoria del professorat
 
DIPLOMES
Es pot optar per:
 
Certificació del Secretariat d'Estudis de la UA, convalidable per 2 crèdits de lliure elecció curricular.
Aquestos crèdits són computables també per a l'obtenció del "Certificat de Capacitació Docent" i el "Diploma de Mestre en Valencià"
 
Certificació de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant (30 hores).
Per a obtenir aquest certificat caldrà fer un treball-memória sobre els continguts del curs, tutoritzat per qualsevol dels membres del Comité Organitzador.
 
TRANSPORT
Per als matriculats hi haurà un servei gratuït d'autobusos des de la Universitat d'Alacant (parada a l'Aulari I, al costat de l'eixida de l'autovia) fins a la Nucia.
Aquest servei no estarà disponible quan el nombre d'alumnes que ho sol·liciten siga menor de vint.
En cas d'utilitzar el servei d'autobús gratuït heu d'enviar un correu electrònic a seulanucia@lanucia.es o telefonar al 966897733
L'eixida serà una hora abans de l'inici de la primera sessió de cada dia; la tornada, en acabar l'última activitat de cada dia (amb arribada a la Universitat d'Alacant).
 
Pot fer-se la matrícula en l'adreça:
http://www.ua.es/va/estudios/seus/nucia/programacion/2009...