Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

samedi, 17 octobre 2009

Collòqui sobre las nòrmas lingüisticas, en país catalan

XXIIé CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA “ENSENYAMENT, DIFUSIÓ I ÚS DE LA NORMA LINGÜÍSTICA” (i 2)
Universitat d’Alacant
(Seu Universitària de la Nucia, la Marina Baixa)
 
 
DIVENDRES, 30, OCTUBRE, 2009
15.30-16.00h     Lliurament de materials als inscrits Acte d’inauguració
16.00-17.30h     Joan Veny (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans):  “Norma i diatopia”
17.45-19:15h     Maria Josep Cuenca (Universitat de València; Institut d’Estudis Catalans): “Convergència i divergència en la norma catalana actual”
19:30-21:30h Jaume Salvanyà (Assessor lingüístic del GrupFLAIX): “Descripció i prescripció: la relació entre l’ús i la norma”
 
DISSABTE, 31, OCTUBRE, 2009
09.00-10.30h Joan Solà (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans) “La sintaxi de l’Institut d’Estudis Catalans”
11.00-12.30h Joan Julià-Muné(Universitat de Lleida): “Com cal pronunciar en català els noms propis forans?”
13.00-15.30h Josep Àngel Mas i Castells (Universitat Politècnica de València): “La variació lingüística en l’estàndard oral valencià”
 
DIVENDRES, 6, NOVEMBRE, 2009 16.00-17.30h Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans) “La norma lèxica i el diccionari”
17.45-19:15h Jaume Cabré (Escriptor; Institut d’Estudis Catalans): “L’escriptor i la norma”
19:30-21:30h Sandra Montserrat i Carles Segura (Universitat d’Alacant): “Model fonètic estàndard: reflexions i pràctica educativa”
 
DISSABTE, 7, NOVEMBRE, 2009
09.00-13.00h Josep Escolano (Universitat d’Alacant): “Seqüències educatives per a aprendre la norma lingüística”
13.15-15.30h Brauli Montoya (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans): “El català global”
 
 
 
COORDINACIÓ DEL CURS
Josep Martines Peres
Professor de la Universitat d'Alacant
 
LLOC DE CELEBRACIÓ
Seu Universitària de la Nucia
 
DATES
30 i 31 d'octubre i 6 i 7 de novembre de 2009
 
LLENGUA VEHICULAR
Valencià
 
CERTIFICACIÓ
Per a obtenir la qualificació d'apte cal assistir al menys al 80% de les sessions i realitzar un treball sobre els continguts de les sessions i sota la tutoria del professorat
 
DIPLOMES
Es pot optar per:
 
Certificació del Secretariat d'Estudis de la UA, convalidable per 2 crèdits de lliure elecció curricular.
Aquestos crèdits són computables també per a l'obtenció del "Certificat de Capacitació Docent" i el "Diploma de Mestre en Valencià"
 
Certificació de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant (30 hores).
Per a obtenir aquest certificat caldrà fer un treball-memória sobre els continguts del curs, tutoritzat per qualsevol dels membres del Comité Organitzador.
 
TRANSPORT
Per als matriculats hi haurà un servei gratuït d'autobusos des de la Universitat d'Alacant (parada a l'Aulari I, al costat de l'eixida de l'autovia) fins a la Nucia.
Aquest servei no estarà disponible quan el nombre d'alumnes que ho sol·liciten siga menor de vint.
En cas d'utilitzar el servei d'autobús gratuït heu d'enviar un correu electrònic a seulanucia@lanucia.es o telefonar al 966897733
L'eixida serà una hora abans de l'inici de la primera sessió de cada dia; la tornada, en acabar l'última activitat de cada dia (amb arribada a la Universitat d'Alacant).
 
Pot fer-se la matrícula en l'adreça:
http://www.ua.es/va/estudios/seus/nucia/programacion/2009...

jeudi, 21 mai 2009

DEL TRACTAT DELS PIRINEUS [1659] A L’EUROPA DEL SEGLE XXI

[CAT]

Benvolguts/des,

Aquest any 2009 es compleixen 350 anys des de la signatura del tractat dels Pirineus, que va modificar la configuració de Catalunya però que també va influir directament en el comportament de les diplomàcies i els Estats a Europa. I així ha estat fins als nostres dies.
Per aquesta raó el Museu d'Història de Catalunya i 8 altres entitats (universitats de Catalunya, l’Université de Paris IV-Sorbonne, l’Université de Toulouse- Le Mirail, centres de recerca i grups de cultura) han decidit organitzar un esdeveniment commemoratiu per a obrir un debat ampli sobre el sentit de les fronteres a l’Europa actual a partir del seu pensament, la seva utilitat i la seva història. Està destinat a tant a un públic especialista com transversal, amb l’objectiu que les conclusions puguin ser preses en compte per les administracions corresponents en una Europa que camina lentament en la seva unió i col•laboració.
Per això, us convidem a assistir i participar en els debats del:

COL•LOQUI INTERNACIONAL
DEL TRACTAT DELS PIRINEUS [1659] A L’EUROPA DEL SEGLE XXI:
UN MODEL EN CONSTRUCCIÓ?
Barcelona-Perpinyà, 17-20 de juny 2009

Tota la informació relativa a l’esdeveniment (cartell, programa i inscripció) es troba en aquest enllaç: http://tractatpirineus.blogspot.com/2009/04/cartell-i-programa-tp09-affiche-et.html

S’hi donaran cita els principals especialistes sobre les teories de les fronteres, la diplomàcia internacional, les relacions entre França i Espanya, i els principals investigadors catalans que hi estan treballant des de fa anys. Així, obrirà el col•loqui el catedràtic francès Lucien Bély tot fent un repàs de la situació diplomàtica europea entre les paus de Westfàlia i la d’Utrecht, passant per la Pau dels Pirineus. Catalunya se situa ja en aquest segle XVII en un lloc destacat de les negociacions europees. La resta del col•loqui està organitzat en quatre sessions, les dues primeres a Barcelona (Museu d’Història de Catalunya) i les dues següents a Perpinyà (Convent dels Mínims, Ajuntament de Perpinyà).
L’encontre s’obrirà directament amb un debat sobre la memòria del tractat dels Pirineus a Europa i sobre l’ús i utilització de les fronteres des del segle XIX fins a l’actualitat. Hi intervindran persones de renom com el professor nord-americà Peter Sahlins, Daniel Nordman i molts altres. A l’hora, s’evocarà per primera vegada les conseqüències a llarg termini del tractat per a Europa, Catalunya, però també en les relacions i interessos polítics amb la resta de territoris ibèrics.
Tot seguit, s’analitzarà el paper de les guerres en la confecció mateixa de les paus des d’àmbits tan diversos com la història, la política, la literatura o la diplomàcia. Ja a Perpinyà, la tercera sessió abraçarà el moment de convulsió i eclosió que va viure Catalunya dins d’Europa en aquella època, des de les revoltes fins als moviments més ideològics. Per últim, el dret, la poesia, l’art i la religiositat donaran veu a la vida quotidiana en el nou espai català creat, entre Perpinyà i Barcelona, però sempre amb una mirada posada sobre Europa. Clourà l’acte la intervenció d’Eva Serra que donarà una llum general a les diverses aportacions.
1659 és però, també, l’any en què va nàixer un dels pintors catalans de més renom a nivell internacional, Jacint Rigau –conegut com Hyacinthe Rigaud-. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Perpinyà inaugurarà l’exposició “RIGAU(D) INTIM(E)” en acabar el col•loqui. Aquesta exposició comptarà amb l’aportació de les millors obres de l’artista i compta amb el comissariat d’Ariane James-Sarazin.
Sigui com sigui, l'organització del col•loqui, la seva composició i el seu desenvolupament han de suscitar un debat obert que no pot deixar indiferent el món universitari, el polític o la societat civil. Quin serà el model de les fronteres d'Europa al segle XXI? Quins han de ser els seus actors i per quines vies s'ha arribat a l'estat actual de les coses?

*************************

[FR]

Cher(e)s amis/es,

Cette année a lieu le 350ème anniversaire de la signature du Traité des Pyrénées, qui modifia l’espace catalan comme celui d’autres espaces européens et influença directement le comportement des diplomaties et des États en Europe. Cela jusqu’à nos jours.
Pour cette raison le Musée d’Histoire de la Catalogne et 8 autres institutions (les principales universités catalanes, l’Université de Paris IV-Sorbonne, l’Université de Toulouse- Le Mirail, plusieurs centres de recherche et des groupes professionnels de la culture) ont décidé d’organiser un événement visant à ouvrir un large débat sur le sens des frontières à l’heure de l’Union Européenne, fondé sur une réflexion historique, politique et sociale, pour appréhender son utilité et ses multiples réalités. Le colloque s’adresse tant à un public spécialiste qu’à un non-spécialiste, afin de dégager des conclusions qui puissent être utilisées par les chercheurs, mais aussi par les administrations responsables dans une Europe freinée dans son développement et collaboration réciproque.
C’est pour cela que nous vous invitons à y assister et participer aux débats du:

COLLOQUE INTERNATIONAL
DU TRAITE DES PYRENEES [1659] A L’EUROPE DU XXIE SIECLE :
UN MODELE EN CONSTRUCTION ?
Barcelone-Perpignan, 17-20 juin 2009

Le colloque rassemblera les principaux spécialistes des théories relatives aux frontières, de la diplomatie internationale, des relations entre la France et l’Espagne, et ceux qui depuis des années travaillent autour du sujet de manière plus générale. Ainsi, le colloque sera ouvert par le Professeur Lucien Bély, qui évoquera la situation diplomatique européenne entre les paix de Westphalie et Utrecht, en passant par la Paix des Pyrénées. Le reste de ce colloque s’articule en quatre sessions, les deux premières à Barcelone (Musée d’Histoire de la Catalogne) et les deux suivantes à Perpignan (Couvent des Minimes). Symboliquement, il aura lieu dans deux espaces notables au XVIIe siècle, et appartenant à deux États différents de nos jours.
D’emblée, la rencontre portera d’emblée sur un débat centré sur la mémoire du Traité des Pyrénées en Europe et sur l’instrumentalisation des frontières depuis le XIXe. Puis interviendront des chercheurs de renommé internationale comme le Professeur américain Peter Sahlins ou le directeur de recherche au CNRS Daniel Nordman. La question des conséquences encore effectives du Traité et sa position centrale dans l’évolution des relations et des intérêts politiques sur les territoires ibériques sera également traitée.
L’influence des guerres dans la construction de la paix sera analysée depuis des points de vues différents : histoire, politique, littérature ou diplomatie. Une fois à Perpignan, la troisième session portera sur la période de convulsion et éclosion vécue par la Catalogne en Europe, depuis les révoltes jusqu’aux mouvements les plus idéologiques. Enfin, le droit, la poésie, l’art et la religiosité apporteront un nouveau souffle à nos regards à partir de l’observation de la vie quotidienne dans le nouvel espace créé, entre Perpignan et Barcelone, en conservant toujours un recul nécessaire sur l’importance européenne. Le colloque se terminera avec l’intervention d’Eva Serra, qui analysera l’historiographie et l’histoire des histoires du territoire qui sera le plus touché en Méditerranée par le traité des Pyrénées.
1659 est également l’année de la naissance d’un des peintres perpignanais les plus illustres, Hyacinthe Rigaud. Pour cette raison, la Mairie de Perpignan a prévu d’inaugurer l’exposition “RIGAU(D) INTIM(E)” à l’issue du colloque (samedi 20 juin). Cette exposition est organisée sous le commissariat d’Ariane James-Sarazin et présentera les œuvres les plus représentatives du peintre.
Les organisateurs du colloque espèrent susciter un débat ouvert qui ne peut qu’interpeler le monde universitaire, le politique comme la “société civile”. Quel sera le modèle des frontières de l’Europe au XXIe siècle ? Qui doivent être ses acteurs et quelle est l’origine de l’état actuel des choses ?